Ambulant genoptræning efter hospitalsophold §140

Til dig, som har fået en genoptræningsplan efter en hospitalsindlæggelse (§140)

Hvad

Formålet med ambulant genoptræning er, at du genoptræner de færdigheder, du har mistet efter sygdom eller operation. 

Hvem

Ambulant genoptræning tilbydes dig, der efter sygdom eller operation er blevet udskrevet med en genoptræningsplan 

Pris

Tilbuddet er gratis

Øvelser i Odder Kommunes Træningscenter

Hvor

Afhængigt af dit træningsbehov, foregår træningen enten i

Træning & Rehabilitering 
Vitaparkvej 3, st.
8300 Odder
E-mail: oktc@odder.dk

eller

Ålykkecentret
Ålykkecentret 5
8300 Odder

eller hjemme hos dig selv 

Hvem udfører

Træningen foregår under vejledning af Træning & Rehabiliterings fysioterapeuter og/eller ergoterapeuter. Der er mulighed for frit valg mellem kommuner.

Hvornår og hvordan

Genoptræningen skal iværksættes indenfor 7 hverdage, medmindre andet står i genoptræningsplanen.

Træningen tilbydes individuelt eller på hold i en tidsbegrænset periode.

Genoptræningsplanen sendes til:

Borgerforløb
Sundhed & Omsorg
Vitapark, Vitavej 67, dør 4
8300 Odder
Tlf. 87803700
Telefon tid for visitatorer og sagsbehandlere:
kl. 8 - 9 og  12.30 - 13.30 alle hverdage.

Kontaktpersoner:
Fysioterapeut Niels Kristiansen
87 80 37 18
E-mail: niels.kristiansen@odder.dk
Ergoterapeut Marianne Hundebøll
87 80 37 27
E-mail: marianne.hundebøll@odder.dk


Se også: Kvalitetsstandard for genoptræning

Se også: Genoptræning på basal eller avanceret niveau

Se billeder fra Træningscentret