Genoptræning efter §86.1

Til dig, som midlertidigt har mistet færdigheder f.eks. efter sygdom. (§86.1)

Hvad

Formålet med træningen er at genoptræne dine fysiske færdigheder.

Hvem

Tilbuddet henvender sig til dig, der midlertidigt er svækket pga. sygdom, som ikke kræver hospitalsindlæggelse. Det kan f.eks. være dig, der ikke kan benytte forenings- og aftenskoletilbud, fitnesscentre el. lign. Der kan være tale om nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, hvor der er behov for træning eller forebyggelse.

Genoptræning vil også kunne tilbydes i forbindelse med døgnophold på Odder Kommunes Korttidsafsnit i Sundhedshuset.

Pris

Træningen er gratis.
Ved behov kan der visiteres til befordring, jf. Kvalitetsstandard for ældretransport 

Hvor

Afhængig af dit træningsbehov foregår træningen enten i:

Træning & Rehabilitering
Vitaparkvej 3, st.
8300 Odder

eller

Ålykkecentret
Ålykkecentret 5
8300 Odder

eller hjemme hos dig selv. 

Hvem

Træningen foregår under vejledning af Træning & Rehabiliterings fysioterapeuter, ergoterapeuter eller andet relevant personale afhængigt af dit træningsbehov. 

Hvornår og hvordan

Træningen tilbydes på hold eller individuelt i en tidsbegrænset periode.
Man skal visiteres til tilbuddet via egen læge og/eller Borgerforløb.

Se også: Kvalitetsstandard for genoptræning

Kontakt

Borgerforløb
Vitavej 67, dør 4
8300 Odder

Tlf. 87 80 37 00
Telefontid for visitatorer og sagsbehandlere:
kl. 8 - 9 og 12.30 - 13.30 alle hverdage.