Vedligeholdende træning efter §86.2

Til dig, som har brug for træning til at vedligeholde dine færdigheder (86.2).

Hvad

Formålet med træningen er at træne og vedligeholde dine fysiske færdigheder. 

Hvem

Tilbuddet henvender sig til dig, der midlertidigt er svækket pga. sygdom, som ikke kræver hospitalsindlæggelse. Der kan være tale om nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, hvor der er behov for træning eller forebyggelse af yderligere forværring af din tilstand. 

Pris

Træningen er gratis.
Ved behov kan der visiteres til befordring, jf. Kvalitetsstandard for ældretransport 

Hvor

Afhængigt af dit træningsbehov, foregår træningen enten i:
Træning & Rehabilitering
Vitaparkvej 3, st.
8300 Odder

eller

Ålykkecentret
Ålykkecentret 5
8300 Odder

Hvem

Træningen foregår under vejledning af Træning & Rehabiliterings fysioterapeuter eller ergoterapeuter afhængigt af dit træningsbehov.

Hvornår og hvordan

Træningen tilbydes på hold eller individuelt i en tidsbegrænset periode og der er løbende optag. 
Du skal visiteres til tilbuddet via egen læge og/eller Borgerforløb.

Se også: Kvalitetsstandard for genoptræning

Kontakt os her

Borgerforløb
Sundhed & Omsorg
Vitapark, Vitavej 67, dør 4
8300 Odder
Tlf. 87 80 37 00

Mandag - torsdag:
Kl. 8.00 - 11.30
Kl. 12.30 - 14.30

Fredag:
Kl. 8.00 - 11.30
Kl. 12.30 -13.30

Hvis du ønsker at tale med en bestemt visitator, hjælpemiddelterapeut eller sundhedsvejlederen er det muligt kl. 8.00 - 9.00 på alle hverdage.

Demenskoordinatoren træffes på alle hverdage kl. 8.00 - 9.00 på tlf. 87 80 37 16.