Velfærdsteknologi

Kommunalbestyrelsen i Odder Kommune har besluttet, at der i størst muligt omfang skal bruges velfærdsteknologi i pleje og omsorgsarbejdet. Det skal selvfølgelig ske i samarbejde med borgeren og med udgangspunkt i den enkeltes behov. 

Du kan læse mere om de forskellige måder, vi bruger velfærdsteknologi på, ved at klikke på pilene herunder:

Vores mål er, at flest mulige borgere kan klare sig selv, selvfølgelig i det omfang det er muligt for den enkelte. Samtidig vil vi gerne bidrage til, at du bevarer en aktiv og selvstændig hverdag, og får meningsfuldt liv på dine egne betingelser.

De indsatser, som skal hjælpe med det, har vi samlet under overskriften ”Aktiv hverdag”, som du kan finde ved at klikke på linket her. 

Her finder du information om og hjælp og træning i, hvordan du bedst kan klare dig i din hverdag. Hjælpen og træningen omfatter blandt andet brug af velfærdsteknologi, hvis det er relevant i forhold til dine behov og de opgaver, du har brug for hjælp til.

Sundhed og Omsorg lægger vægt på, at de løsninger, som du får tilbudt altid sker efter en individuel vurdering af behov og muligheder. Det er den kommunale visitator, i samarbejde med borger og pårørende, som tilrettelægger og afklarer hvilke velfærdsteknologiske løsninger, som kan tilbydes den enkelte borger.

Sundhed og Omsorg gennemfører i efteråret 2024 en prøveperiode med anvendelse af skærmbesøg for at afklare potentialet og høste erfaringer fra den slags besøg hos borgerne.

Velfærdsteknologi omfatter en lang række elektroniske hjælpemidler, som bidrager til at den enkelte i højere grad kan få en mere selvhjulpen og selvstændig dagligdag. Og her er skærmbesøg altså et af dem, vi tager i brug i Odder Kommune.

Skærmbesøg betyder, at besøget af for eksempel hjemmeplejen sker via et videoopkald på din computer. Det skulle gerne betyde, at besøget kan klares nemt og hurtigt, mens du er hjemme. 

Vi følger naturligvis løbende op og orienterer om resultaterne af prøveperioden, ligesom der på denne side løbende vil blive præsenteret nye tiltag, som samlet skal bidrage til at gøre din dagligdag så aktiv, selvstændig og meningsfuld som muligt.