Familieorienteret Rusmiddelbehandling

Familieorienteret Rusmiddelbehandling er et behandlingstilbud til familier med rusmiddelproblemer.  

Udgangspunktet for Familieorienteret Rusmiddelbehandling er en grundtanke om, at et rusmiddelproblem påvirker hele familien. Når en forælder har et alkohol- og/eller stofproblem går det udover samspillet og trivslen. Stemningen, kommunikationen og relationerne i familien påvirkes.  

Familieorienteret Rusmiddelbehandling er en kombination af rusmiddelbehandling og familiebehandling, og ved samtalerne deltager to behandlere - en rusmiddelbehandler og en familiebehandler.

Forløbet er en vekselvirkning mellem parsamtaler og familiesamtaler, og der kan ved behov afholdes individuelle samtaler. Ved familiesamtalerne deltager barnet/børnene. Det er væsentligt, at barnet bliver inddraget i samtaleforløbet, da børn ofte fornemmer og observerer mere end forældre antager. Familier, hvor rusmidler forstyrrer, er ofte præget af følelser af skyld og skam, som medvirker til tabu og benægtelse. Dette er meget forvirrende for børn, hvorfor det er hjælpsomt for dem, at der bliver sat ord på det usagte, at vide, at andre hjælper, og at se, at far og mor tager ansvar for, at familien kan få det bedre.

Forløbet tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte familie.

Forskning peger på, at inddragelse af partner og børn gør rusmiddelbehandlingen mere stabil og effektfuld. Samtidigt viser forskning, at familieorienteret rusmiddelbehandling medvirker til at reducere de fysiske og psykiske belastninger hos partner og børn og bedrer parforholdet samt familieinteraktionen.