Medicin udleveringen

Når en borger indskrives hos Forebyggelse & Rusmidler i ambulant behandling og borgeren modtager substitutionsmedicin, vil det altid være den ansatte lægekonsulent i Forebyggelse & Rusmidler, der har ordinationspligten på disse præparater. (Jvf. sundhedslovens § 142).

Borgerne har som udgangspunkt altid en rusmiddelkonsulent i Forebyggelse & Rusmidler. I samarbejde med borger og rusmiddelkonsulent definere lægekonsulenten hvorvidt der skal være tale om ophør, reduktion, eller stabilisering.

Substitutionsmedicinen er gratis for borgeren.

Medicin udlevering foregår som udgangspunkt altid ved udleveringsskranken af sundhedsuddannet personale.

Der er medicinudlevering på følgende tidspunkter:

Mandag kl. 9.00 til kl. 10.30 og kl. 15.00 til 15.30

Tirsdag kl. 9.00 til kl. 10.30 

Torsdag kl. 9.00 til kl. 10.30 og kl. 16.00 til 16.30

(Afhentning af medicin onsdag og fredag kun efter aftale )

Alle borger i kommunen kan anonymt og diskret ved behov hente gratis injektionsudstyr hos Forebyggelse & Rusmidler. Dette tilbud er med til at beskytte imod smitsomme sygedomme (hepatitis C, HIV) og andre følgeskader.

Det er også muligt at få tilsendt gratis injektionsudstyr: ring og bestil på tlf. 24 52 24 42

Alkohol afrusning:
Afrusnings er et tilbud til borgere indskrevet i behandling i Forebyggelse & Rusmidler, med et overforbrug af alkohol. Der er hos borgeren et formodet ønske om at ophøre med at drikke.
Ambulant afrusning og abstinensbehandling sker ved personlig henvendelse fra borgeren eller henvendelse fra eksterne samarbejdspartnere ex praktiserende læger eller i forbindelse med konsultation hos lægekonsulenten hos Forebyggelse & Rusmidler.

Hvem kan henvise: 
- Hospitalsafdelinger, praktiserende læge, kommunale medarbejdere (f.eks. hjemmesygeplejersker, socialrådgivere)

Borgere fra andre kommuner: 
Inden indskrivning skal medicinansvarlig sikre at der foreligge et samtykke til praktisende læge, samt en gyldig ordination i FMK på substitutionsmedicin fra den ordinerende læge i pgl. kommune 
Ved overtagelse af ordination:
Borger skal som minimum inden ordination kan overtages være registreret/indskrevet i fagsystem.
Der ud over, er ovenstående procedure gældende.

Hvem kan henvises?
- Borgere med højt alkoholindtag som vurderes problematisk for borgers sundhedstilstand. 
- Borgere med andet rusmiddelproblematik.

Henvisning fra almen praksis:
- Henvisning sker via dynamisk kommunehenvisning.

Henvisning fra hospital (somatisk og psykiatrisk):
- Korrespondance

Henvisning fra kommunal medarbejder:
- Korrespondance

Borgeren vil inden for 4 dage blive kontaktet telefonisk mhp. afklarende samtale og opstart af forløb inden for 2 uger.