Projekt BRUS

En ny undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen viser, at knap hvert femte barn vokser op i en familie, hvor alkohol styrer og forstyrrer. Nogle børn udviser tydelige tegn på, at noget er galt, mens andre (i hvert fald udadtil) trives. At et barn eller en ung ikke udviser tydelige tegn på mistrivsel, er dog ikke det samme som, at personen ikke har behov for hjælp.

Desværre er det at leve i en familie med stof- eller alkoholproblemer ofte karakteriseret af benægtelse og hemmeligholdelse. Virkeligheden forvrænges, og børnenes oplevelser og følelser negligeres. Dette gør det vanskeligt for barnet at forstå sin egen situation og at søge hjælp, hvilket efterlader dem alene og bekymrede. Børnene føler sig valgt fra, og de savner nærvær og engagement. Forskning peger på, at det er meget belastende for børn og unge at vokse op i en familie med stof- og alkoholproblemer, og at det ofte har store konsekvenser såvel nu og senere i livet. Derfor er det af afgørende betydning for barnets/den unges trivsel og fremtidige liv, at de får hjælp.

Projekt BRUS er et samtaletilbud til børn og unge i alderen 0-24 år, som er pårørende til en person, som har et problematisk brug af rusmidler. Et forløb i Projekt BRUS indledes med en række forsamtaler, og på baggrund heraf kan der igangsættes individuelle samtaler, familiesamtaler og/eller gruppeforløb. Samtalerne tager udgangspunkt i barnets/den unges oplevelser og individuelle behov.

Tilbuddet er gratis og kræver ingen henvisning. Det er muligt at modtage råd og vejledning anonymt, men længere forløb kræver for børn og unge under 18 år samtykke fra forældermyndighedsindehaver.

Det er også muligt at chatte med rådgivere fra Projekt BRUS anonymt.

Læs mere på www.projektbrus.dk