Pårørende

Rusmiddelproblemer påvirker hele familien. Derfor er det vigtigt, at man som partner, barn eller pårørende får hjælp – uanset om den, der har et stof- eller alkoholproblem, selv ønsker behandling. I Forebyggelse & Rusmidler har vi forskellige tilbud målrettet pårørende, familier, børn og unge.

Rusmiddelproblemer udvikler sig over tid, og pårørende vil ofte opleve, at den, der har et rusmiddelproblem, langsomt glider længere og længere væk. Den afhængige deltager mindre og mindre i familiens fælles liv, i de huslige opgaver, i omsorgen for børnene og i sociale sammenhænge. Som pårørende til en person, som har et rusmiddelproblem, kan man få fornemmelsen af, at alting i familien falder fra hinanden - og at alt kommer til at dreje sig om den afhængiges behov. Ofte oplever de pårørende, at aftaler om at begrænse indtaget bliver svigtet gang på gang, og det kan blive vanskeligt at have tillid. De følelsesmæssige bånd belastes. Mange pårørende ønsker længe at skjule, hvor vanskeligt, det står til i hjemmet, blandt andet på grund af følelser af skam og skyld. På et tidspunkt kan forholdene dog blive så alvorlige, at de pårørende erkender, at der er brug for udefrakommende hjælp.

I den forbindelse går det til tider samtidigt op for den pårørende, at de har behov for støtte til at forstå, hvad der er sket i familien, og få vejledning i, hvordan pågældende skal agere – både for at hjælpe den person, som har et rusmiddelproblem, men også med henblik på at passe på sig selv. Tit er der opstået et mønster i relationen, som er med til at vedligeholde rusmiddelproblemet, hvorfor det er væsentligt at ændre adfærd - også som pårørende - for at kunne skabe forandring for alle de implicerede parter.

Mange, som har udviklet et stof- eller alkoholproblem, vil ikke selv erkende, at de har et problem. Når den ramte ikke vil tale om emnet og benægter, at der eksisterer et problem, kan man let blive i tvivl om, om man har ret og handler rimeligt. Dette opleves yderst frustrerende, og der kan let opstå konflikter. I denne situation kan det være en lettelse at tale med en udefrakommende og neutral person, som samtidigt har viden om og erfaring med de adfærdsmønstre og forsvarsstrategier, mennesker med stof- og alkoholproblemer kan udvise.

Det er i Forebyggelse & Rusmidler muligt at modtage pårørendesamtale uanset karakteren af ens relation – om man er forælder, partner, ven, moster, arbejdsgiver eller andet.