Den kriminalpræventiv indsats Odder Kommune

Læs her: Handleplan/Strategi SSP-samarbejdet Indsats 2020/2023.