Ungeprofilen - Ungeprofilundersøgelsen

Ungeprofilundersøgelsen er en undersøgelse af unges hverdag og gennemføres af Odder Kommune og ca. 45 andre danske kommuner.

Ungeprofilundersøgelsen gennemføres for at skabe de bedste betingelser for et godt ungeliv. Undersøgelsen hjælper med at indsamle viden om, hvordan det er at være ung i dag. På den måde er de unges svar med til at give alle unge et talerør og give skoler og kommuner ny viden om unges hverdagsliv.

Resultaterne fra undersøgelsen bruger kommunen og skolen/uddannelsesinstitutionen til at styrke den forebyggende indsats på skolen/uddannelsesinstitutionen med fokus på at styrke de unges sundhed og trivsel.

Alle besvarelser behandles fortroligt og undersøgelsen er ikke personhenførbar. Det vil ikke på nogen måde være muligt for nogen i Odder Kommune at genkende enkeltunges besvarelser i rapporter mm.

2020 Ungeprofilundersøgelsen

2021 Ungeprofilundersøgelsen