Drikkevandsforurening

Beredskabsloven pålægger jf. § 25 stk. 1 kommunerne at udarbejde en beredskabsplan for etablering af nøddrikkevandsforsyning.

Odder Kommune, Teknisk Afdeling har i samarbejde med repræsentanter fra Embedslægeinstitutionen, Beredskabsafdelingen og de private vandværker i Odder Kommune udarbejdet en beredskabsplan for drikkevandsforsyningen i Odder Kommune.
Odder Byråd har den 15. september 2003 vedtaget ”Beredskabsplan for drikkevandsforsyning”.

Her kan du læse Odder Kommunes beredskab for drikkevandforsyningen