Foto af Ole Grøns skulptur To-på-tur

Pårørendevejleder

Det er svært at være pårørende, når én af dine nærmeste bliver ramt af alvorlig sygdom. Du har måske mange uafklarede spørgsmål, og ofte skal du håndtere svære situationer i en forandret hverdag. Odder Kommunes pårørendevejleder tilbyder dig råd og vejledning om de kommunale tilbud og de forskellige diagnosespecifikke foreninger og videns centre, hvor du kan få støtte og viden.

Vibeke Nielsen
Pårørendevejleder Vibeke Nielsen

Tilbuddet gælder for dig, der er tæt knyttet til den syge; du kan være ægtefælle, samlever, en god ven, voksen søn eller datter. Pårørendevejlederen tilbyder samtale, som enten kan foregå i telefonen eller ved et personligt møde. Du har mulighed for at tale i et fortroligt rum og kan også være anonym.

Pårørendevejlederen har tavshedspligt og videregiver ikke oplysninger til andre, medmindre du giver tilladelse til det.

Kontakt:
Pårørendevejleder Vibeke Nielsen: Tlf: 20 47 25 91
Telefontid mandag kl. 15.00-17.00 og torsdag kl. 9.30-11.30 
Mail: vi.nielsen@odder.dk