Vedligeholdende træning efter §86.2

- til dig, som har brug for træning til at vedligeholde dine færdigheder (86.2) 

Hvad
Formålet med træningen er at træne og vedligeholde dine fysiske færdigheder.

Hvem
Tilbuddet henvender sig til dig, der midlertidigt er svækket pga. sygdom, som ikke kræver hospitalsindlæggelse. Der kan være tale om nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, hvor der er behov for træning eller forebyggelse af yderligere forværring af din tilstand.

Pris
Træningen er gratis.
Ved behov kan der visiteres til befordring, jf. Kvalitetsstandard for ældretransport.

Hvor
Afhængigt af dit træningsbehov, foregår træningen enten i:
Odder Kommunes Træningscenter
VitaParkvej 9, indgang A - Plan 2
8300 Odder

eller

Ålykkecentret
Ålykkecentret 5
8300 Odder

Hvem
Træningen foregår under vejledning af Træningscentrets fysioterapeuter eller ergoterapeuter afhængigt af dit træningsbehov.


Hvornår og hvordan

Træningen tilbydes på hold eller individuelt i en tidsbegrænset periode og der er løbende optag. 
Du skal visiteres til tilbuddet via egen læge og/eller Borgerforløb.

Se også: Kvalitetsstandard for genoptræning