Aktivitetstilbud

Aktivitetstilbud:

  • Fabos har botilbud for voksne udviklingshæmmede. 
  • Rosenhuset er Odder kommunes tilbud til sindslidende.