Nyt lokalt behandlingstilbud til børn og unge i familier med rusmiddelproblemer

Tilbuddet er en del af et fire-årigt midtjysk projekt, som er finansieret af satspuljemidler. Projektet hedder BRUS.

Der tilbydes dels individuelle samtaleforløb, gruppeforløb for børn og unge samt familiesamtaler. Et forløb indledes altid med en eller flere forsamtaler, og det er muligt at henvende sig anonymt. Tovholder og behandler Charlotte Høgel vil i den kommende tid besøge skoler, dagtilbud mv. og afholde oplæg om målgruppen samt tilbuddet med henblik på tidlig opsporing.

Man kan læse mere om projektet på hjemmesiden projektbrus.dk. Har man lyst til at høre mere, har afklarende spørgsmål eller behov for sparring, er man altid velkommen til at henvende sig.

Brus