Teknik & Miljø

Byggeri

Byggesagsbehandling og landzoneadministration
Tlf.: 29 22 27 28
Telefontid mandag, tirsdag, torsdag kl. 10-14, fredag 10-12 og onsdag lukket
Fælles e-mail: byggeri@odder.dk
EAN: 5790000408672

Byggesagsbehandlerne kan træffes efter aftale:
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 10 - 14
Onsdag lukket
Fredag kl. 10 - 12

Det er kun i tilfælde af spørgsmål vedrørende en specifik byggesag, hvor du ved hvem, der er sagsbehandler, at du skal bruge den enkelte sagsbehandlers mailadresse.
Ved alle andre henvendelser til Team Byggeri, skal du benytte teamets fælles e-mailadresse

Bo Nielsen
Teamleder og byggesagsbehandler
E-mail: bo.nielsen@odder.dk

Anders Grønkjær-Petersen
Byggesagsbehandler
E-mail: anders.gp@odder.dk

Lars Harritsø
Byggesagsbehandler og landzoneadministration
E-mail: lars.harritsoe@odder.dk

Anders Iversen
Byggesagsbehandler og landzoneadministration
E-mail: anders.iversen@odder.dk

Emilia Dalsager
Administrativ medarbejder i Byggeri og sagsbehandler af jordvarmeansøgninger
Tlf.: 29 64 15 41
E-mail: emilia.dalsager@odder.dk

Ejendomsinfo

Bygnings- og Boligregistret (BBR), ejendomsskat, hegnssyn, digitale kort og geodata.
Fælles e-mail: ejendomsskat@odder.dk
EAN: 5790000408634

Lenette Hededal
BBR og adresser
Tlf.: 87 80 34 76
E-mail: lenette.hededal@odder.dk

Bente Visby Høeg
Ejendomsskat, ESR og hegnsyn
Tlf.: 87 80 34 74
E-mail: bente.hoeg@odder.dk

Steen Terkildsen
Kommunens geografiske informationssystem
Tlf.: 20 90 34 46
E-mail: gis@odder.dk

Miljø

Natur- og miljøbeskyttelse
Fælles e-mail: miljoe@odder.dk 
EAN: 5798006128495

Lene Andersen
Teamleder, klimakoordinator, landbrug og kystbeskyttelse
Tlf.: 30 84 34 98
E-mail: lene.andersen@odder.dk 

Tanja Marie Asp
Biodiversitet
Tlf.: 30 84 34 84
E-mail: tanja.asp@odder.dk

Dorthe Groth
Affald, virksomheder, støj, luftemission og olietanke på virksomheder
Tlf.: 24 88 48 80
E-mail: dorthe.groth@odder.dk

Jakob Dyg Koch
Natur/Natura 2000, stier og skilte, jord- og stendiger, fortidsminder, fredninger, bjørneklo og råger
Tlf.: 21 56 09 52
E-mail: jakob.koch@odder.dk

Birgit Damgård Kristensen
Vandforsyning, drikkevand, grundvand, lossepladser, jordforurening, jordflytning, olietanke og råstoffer.
Tlf.: 87 80 34 82
E-mail: birgit.kristensen@odder.dk 

Martin Johannesen Klepke
Vandløb, spildevand, badevand, digelag og klima
Tlf.: 20 29 36 83
E-mail: martin.klepke@odder.dk 

Rasmus Bartram Tybirk
Klima, spildevand, stenrev/ålegræs/tang, kystbeskyttelse, terrænnært, grundvand og bade-/bådebroer
Tlf.: 20 90 53 41
E-mail: rasmus.bartram@odder.dk 

Plan

Kommune-, lokal- og varmeplanlægning, helårsbeboelse i sommerhuse
Fælles e-mail: plan@odder.dk
EAN_ 5790000408634

Signe Torlop Carlsen 
Teamleder, kommune- og lokalplanlægning
E-mail: signe.carlsen@odder.dk

Jette Lehrmann Harlund
Kommune-, lokal- og varmeplanlægning
Tlf.: 87 80 34 62
E-mail: jette.harlund@odder.dk

Louise Holmegaard Madsen
Kommune- og lokalplanlægning og bymidteudvikling
Tlf.: 87 80 34 59
E-mail: louise.holmegaard@odder.dk 

Heida Sara Thorgeirsdottir
Kommune- og lokalplanlægning, kulturmiljøer og helårsbeboelse I sommerhuse
Tlf.: 87 80 34 58
E-mail: heida.sara@odder.dk

Jeppe Winther
By- og lokalplanlægning 
Tlf.: 24 88 48 83
E-mail: jeppe.winther@odder.dk 

Juliane Løndahl Hautorp
Kommune- og lokalplanlægning
Tlf.: 29 39 36 43
E-mail: juliane.hautorp@odder.dk

Vej og Anlæg

Byggemodning, nyudstykninger, vejmyndighed, trafiksikkerhed, trafikplanlægning og kollektiv trafik
Fælles e-mail: vejanlaeg@odder.dk
EAN: 5790000408634

Esben Kindt
Byggemodning og nyudstykninger
E-mail: esben.kindt@odder.dk

Gitte Rasmussen
Vejmyndighed, trafiksikkerhed, trafikplanlægning og kollektiv trafik
E-mail: gitte.rasmussen@odder.dk