Hjælp - min GPS kan ikke finde vej

Mange kontakter kommunen, fordi de har besvær med at finde en vej eller en adresse på deres GPS. Bemærk at dette typisk skyldes forhold, som kommunen ikke er herre over. Kommunen indberetter ikke fejl i GPS-services. Vurderer du at fejlrettelse er vigtig for dig, bør du selv foretage henvendelse til GPS-servicen.

Alle landets kommuner ajourfører løbende adressedata der ender i den Offentlige InformationsServer, www.ois.dk. En statslig database med ejendomsdata. Her har de private kortfirmaer mulighed for at indhente de nødvendige oplysninger for at blive opdateret.

Som supplement hertil indsamler firmaerne oplysninger ved at de har målebiler, der registrerer nye vejstrækninger og andre ændringer på vejnettet.

Hvis du oplever fejl i en rutebeskrivelse eller en GPS-navigering, kan fejlene indberettes til leverandører af GPS-data, f.eks Garmin, Tomtom eller anden GPSleverandør.

Du kan også navigere vha. online kort. Oplever du fejl i Google Maps, kan de indrapporteres direkte på Google Maps' kortside, hvor der i nederste hjørne er angivet teksten 'Send feedback'. Oplever du fejl i Krak skal ændringer foretages via OpenStreetMap.

Vær opmærksom på, at fordi en fejl er rettet hos kortfirmaet kan der gå lang tid før den 'slår' igennem, idet det kræver opdatering af GPS'en.
Dette gælder dog ikke for Google Maps, der henter data direkte fra nettet.