Landzonetilladelse til opførelse af et maskinhus på 140m2

03apr

Kystvejen 1, 8300 Odder, ejendomsnummer , matrikelnr. 23a, Saksild By, Saksild

Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse, jf. planlovens § 59, stk. 1 og 2. Klage skal indgives til Planklagenævnet, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk.

Fristen for at påklage denne afgørelse er d. 1. maj 2024. Tilladelsen kan ses her.