Tilladelse til oprensning af §3 beskyttet vandhul

Odder kommune har givet tilladelse til oprensning af vandhul på matr.nr 16a Amstrup By Amstrup.

Afgørelsen kan påklages til Miljø - og Fødevareklagenævnet. 
Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Afgørelsen kan ses HER

 

Klagefristen er den 7. august. 2024