Husdyrbruget, Rudevej 158, 8300 Odder: §16b-miljøtilladelse

Landbrug Afsluttet

Afgørelse efter §16b stk. 1) i Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv. på Rudvej 158, 8300 Odder.

Odder Kommune har behandlet en ansøgning om miljøtilladelse efter §16b i Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv. af husdyrbruget på Rudevej 158, 8300 Odder.

I forbindelse med tilladelsen vil der ikke blive opført nye stalde eller gødningsopbevaringsanlæg.

 

Det vurderes samlet, at husdyrbruget kan drives på stedet uden at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet.

 

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Afgørelsen kan ses HER

 

Klagefrist: 26.juni 2024