Landzonetilladelse til opsætning af en 20 fods container

13maj

Kastanievej 11L, 8300 Odder, BFE-nummer 9406889, matrikelnr. 21e, Saksild By, Saksild

Klageberettigede er enhver, der har en retlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger, der har til formål at beskytte natur og miljø eller har væsentlige brugerinteresser i arealanvendelse, jf. planlovens § 59, stk. 1 og 2. Klage skal indgives til Planklagenævnet, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk.

Fristen for at påklage denne afgørelse er d. 10. juni 2024. Tilladelsen kan ses her Landzonetilladelse_Kastanievej 11L.