Offentlig høring Natura 2000 handleplan N59 Kysing fjord

13mar

Odder Kommune har sammen Aarhus udarbejdet forslag til Natura 2000-handleplan N59 Kysing fjord. Handleplanen beskriver den indsats, der skal igangsættes for at sikre og forbedre tilstanden af den eksisterende natur og levesteder på private arealer i Natura 2000-området inden udgangen af 2027.

Planforslaget har været til politisk behandling i kommunernes Udvalg eller Byråd, som har besluttet at sende planudkastet i offentlig høring.

I høringsperioden har alle ret til at komme med indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag til planforslaget. Alle høringssvar skal være skriftlige og vil indgå i den videre behandling af planen.

Høringssvar til handleplanen skal sendes til den kommune som er tovholder. Tovholder for denne handleplan er Aarhus kommune. Hørringssvar sendes til Aarhus Kommune LINK

Høringssvaret skal være Aarhus kommune i hænde senest den 2. maj 2024.

Læs handleplanen her.

Senest opdateret 14-03-2024