DK2020 - Klimaplan for Odder Kommune

Odder Kommune vil gøre sin del for at opnå de nødvendige reduktioner i udledningen af CO2, og gøre kommunen robust overfor de klimaændringer, der kommer.

Odder Kommune har i september 2022 vedtaget en DK2020-Klimaplan som beskriver hvordan udledningen af drivhusgasser reduceres i kommunen, og hvilke handlinger der skal iværksætte lokalt for at nå 70% reduktion af CO2-udledningen inden 2030, og nul-udledning i 2050. Klimaplanen beskriver også hvordan vi lokalt vil håndtere de klimamæssige ændringer såsom øgede nedbørsmængder, stigende grundvand, oversvømmelser og så videre.

Læs mere i