Klimatilpasning

Odder Kommunes Klimatilpasningsplan.

Klimatilpasning består i at vi tilpasser os de nye vilkår som vi forventer af fremtidens klima, herunder flere og kraftigere regnskyl på kort tid, mere vind og kraftige storme og stigende havvand.