Handlingsplan 2019: Klimatilpasning af Odder Midtby

På baggrund af Odder Kommunes Klimatilpasningsplan fra 2014 og konkrete erfaringer med oversvømmelser, bl.a. d. 14. august 2018, blev der gennemført en række dialogmøder med hhv. interessenter, borgere, den kommunale forvaltnings forskellige fagområder og klimaspecialister med henblik på opstilling af mulige tiltag til klimasikring i Odder By.

Identifikationen af de bedste tiltag til klimastilpasning er et kompliceret og tidskrævende arbejde, fordi der ikke findes ét tiltag der løser alle typer af oversvømmelser i byen. Oversvømmelsen afhænger af nedbørshændelsens udbredelse, intensitet og varighed. Løsningen ligger således i en kombination af løsninger – og dimensioneringen af de enkelte løsninger afhænger af hinanden.

Over 20 forskellige klimatiltag blev undersøgt, som enkeltvis og i kombination på sigt kunne være en del af en konkret løsning af oversvømmelsesproblemerne i Odder By. De væsentligste forslag til klimatiltag er præsenteret i notatet ” Baggrundsnotat – Muligheder for klimatilpasning af Odder Midtby” (side 8).

Tiltagene havde fokus på at undgå en skadesvoldende oversvømmelser langs med vandløbene svarende til en 50 års hændelse. Hændelsen d. 14 aug. 2018 er fastlagt til en 100 års hændelse, men det vurderes at oversvømmelserne i aug. 2018 ville have været været væsentlig begrænset i omfang, såfremt de foreslåede tiltag var blevet gennemført.

Ud fra Handlingsplanen blev det vurderet at arbejde videre med klimatiltag 1, 2 og 5 for Odder Å samt klimatiltag 11, 13 og 14 for Stampemølle Bæk.

Læs mere i handlingsplanen her: Klimatilpasning af Odder midtby.