Hvordan kan du sikre din ejendom mod oversvømmelse

Du har selv ansvaret for at sikre din bolig.

Få et generelt overblik over tiltag der kan sikre dig mod skader på din ejendom og læs mere om klimatilpasning på klimatilpasning.dk. Der findes meget information om hvordan man kan sikrer sin ejendom, og her findes en samling af nyttige links. Det Nationale Netværk for Klimatilpasning (DNNK) har lavet en guide til hvordan grundejere kan "Få styr på vandet". RegionMidt har lavet en kort film som giver inspiration til hvordan boligejere kan sikre sin ejendom.

Har du et akut behov for oversvømmelsessikring af din ejendom kan du ved personligt fremmøde hos Fælles Drift & Service (Højmarkvej 10) få udleveret sandsække til opfyldning med sand. Oplys om adresse og anslået længde af strækningen du har behov for at beskytte. Kontaktoplysninger til Fælles Drift & Service.

Bemærk at sandsække udleveres tomme og skal selv fyldes op. Odder Kommune har ikke et beredskab i forhold til oversvømmelse, så sække udleveres kun indenfor normal åbningstid. 
Ved beredskabsopgaver kontaktes Østjyllands brandvæsen på 86 76 76 76.

Ved skybrudsvarsling kan Fælles Drift & Service, efter aftale, køre ud med en palle sække, som placeres et centralt sted i området.

Oversvømmelser langs Stampmølle Bæk
 
Vandstandsstigninger i Stampmølle Bæk har resulteret i oversvømmelser langs vandløbet opstrøms Rådhusgade. Oversvømmelserne vurderes at have sammenhæng med en rist i indløbet til underføringen af vandløbet under Rådhusgade. På grund af ristegods giver vejunderføringen anledning til opstuvning, især ved kraftige afstrømninger som tø- eller skybrud. Der er installeret to separate systemer med ca. 160 m afstand for måling og alarmering ved vandstandsstigninger. Du kan læse mere under Vandløb, hvor du kan se vandstandsmålingen i vandløbet.