Vandstandsovervågning

Stampemølle Bæk

Vandstandsalarm ved Stampmølle Bæk

Vandstandsstigninger i Stampmølle Bæk har resulteret i oversvømmelser langs vandløbet opstrøms Rådhusgade. Oversvømmelserne vurderes at have sammenhæng med en rist i indløbet til underføringen af vandløbet under Rådhusgade. På grund af ristegods giver vejunderføringen anledning til opstuvning, især ved kraftige afstrømninger som tø- eller skybrud. Der er installeret to separate systemer med ca. 160 m afstand for måling og alarmering ved vandstandsstigninger.

Ved sådanne afstrømninger bringer vandløbet grene og andet materiale med sig, og risten kan derfor blokeres i løbet af kort tid, netop som vandstanden stiger i vandløbet. Sker det, stiger vandstanden i vandløbet hurtigt, og det er vigtigt at få ristegodset fjernet hurtigst muligt.

Risten er nødvendig i indløbet, fordi der i underføringen er flere knæk på røret. Danner der sig en prop i røret, vil den ikke kunne fjernes, under høj vandstand.

Handelsfagskolen har ansvaret for vedligeholdelsen af risten, og der er opsat to vandstandsloggere med alarmfunktion for høj vandstand i Stampmølle Bæk.

Der er installeret to separate systemer med indbyrdes afstand på omkring 160 m for optimal sikkerhed. Overskrider vandstanden i vandløbet et vist niveau, udløses en alarm til beredskabet, som iværksætter en indsats ved risten.

Der er desuden installeret en vandstandslogger opstrøms dæmningen ved Overskov. 

Følg vandstanden online 

(Link understøttes ikke af Internet Explorer - brug derfor anden browser som f.eks. Google Chrome).

Se placering af Alarmer i Stampmølle Bæk på kortudsnit.

Odder Å

Vandstandsloggere i Odder å

Der er opsat to vandstandsloggere i Odder å. Den ene findes ved Kirkestien og den anden ved Mejerivej. Loggeren ved Mejerivej er koblet til et alarmsystem, så det er muligt at få tilsendt en SMS når vandstanden er høj og når vandstanden stiger hurtigt. 

Varslingsniveau er sat til en vandstand på 8,5 meter over havets overflade – svarende til at man ved hændelsen den 14. august 2018 fik et varsel ca. 30 minutter før oversvømmelse. Dette varslingsniveau vil medføre en del varsler, hvor der efterfølgende ikke sker oversvømmelser. Varslingssystemet med SMS er altid aktiveret, og man skal derfor forvente at SMS-alarm kan blive tilsendt i alle døgnets timer. 

Følg vandstanden online

(Link understøttes ikke af Internet Explorer - brug derfor anden browser som f.eks. Google Chrome).

Tilmelding til SMS-alarmen sker ved at sende en mail til miljoe@odder.dk med navn og mobilnummer. Alarmen afmeldes ved at skrive til samme e-mail.

Information om siden

  • Pejler 4 findes ved broen ved Mejerivej.
  • [mDVR90] betyder at vandstanden måles i antal meter over havets overflade.
  • Orange streg er alarmniveau.
  • Grøn streg er vandstanden over havets overflade.
  • Niveaumålinger laves hvert 5. min, og opdateres på hjemmesiden hver 6. time.

Information om SMS-varsling

  • Der måles hvert 10. sekund og nøjagtigheden er 0,3 cm.
  • Når vandstanden stiger over alarmniveau udsendes en SMS til de tilmeldte.
  • En SMS sendes også i alle situationer, hvor vandet stiger hurtigere end 15 cm pr. time.