Vedvarende energianlæg

Odder Kommune skal være klimaneutral inden 2050.

 

Politiske forventninger til opstiller

Odder Kommune vil bidrage til opfyldelsen af nationale mål for en 100% grøn el- og varmeforsyning gennem opsætning af vindmøller, solceller og biogasanlæg og på sigt Power-to-X og andre typer af VE-anlæg (vedvarende energianlæg).

I arbejdet mod at opnå disse mål er der fokus på processen.

Den 2. april 2024 vedtog Kommunalbestyrelsen politiske signaler til opstillere af VE-anlæg samt en skitseringen af, hvordan processen kan forløbe.

Læs Politiske forventninger til udviklere af VE- anlæg i Odder Kommune

Odder Kommune har løbende VE projekter. Her kan du læse om de aktuelle projekter.