Havsamarbejdet

Odder Kommune har siden 2023 været en del af det tværkommunale havsamarbejde i Østjylland, der skal være med til at forbedre havmiljøet omkring kysten

Havmiljøet i den vestlige del af Kattegat er de senere år blevet forringet. Derfor er de omkringliggende kommuner Norddjurs, Syddjurs, Samsø, Aarhus, Horsens, Hedensted og Odder gået sammen i en fælles indsats, hvor der de kommende år skal diskuteres løsninger, der kan føre til konkrete initiativer, der kan forbedre biodiversiteten. 

Disse løsninger skal på sigt forbedre havmiljøet langs kysten, og sørge for at livet under havoverfladen bringes tilbage. Ved denne fælles indsats er håbet også, at det kan være muligt at påvirke nationale beslutninger og initiativer, da en forbedring af havmiljøet er den opgave, der varetages bedst i fællesskab. 

Det er blandt andet planen, at der i fremtiden skal være områder langs kysten, hvor der ikke må fiskes, udvindes råstoffer og andre ting, der skader havmiljøet. Ydermere vil kommunerne hver især bidrage med penge til havsamarbejdet, så der på tværs af dem vil blive muligt at plante ålegræs, lave stenrev og sætte fiskeyngel ud, så havmiljøet omkring kysten kan genoprettes.