Klimaforebyggelse

Klimaforebyggelse består i at arbejde aktivt for at begrænse udledningen af drivhusgasser med henblik på at bremse klimaforandringerne.

Strand i Odder Kommune
  
EU har forpligtet sig til de såkaldte ”20-20-20-mål” om 20 % reduktion af drivhusgasserne, 20 % mere vedvarende energi i energiforbruget i forhold til 8,5% i dag, og 20% forbedret energieffektivitet inden år 2020 i forhold til basisår som svarer til 1990-niveau.
 
Odder Kommune vil være CO2-neutral i 2030 og det kræver en fælles indsats at nå dertil. Vi skal både sætte de overordnede rammer, kortlægge og planlægge for området, men vi skal også arbejde helt praktisk med at reducere vores CO2-udledning gennem energioptimering, besparelser og investeringer i mere energirigtige løsninger.
 
Du kan se Odder Kommunes CO2-regnskaber på klimakommune.dk Udledningen fra Odder Kommune som geografisk enhed kan ses på sparenergi.dk

Klima for dig og mig

Helt tæt på bøgetræ

Mange af de ting, vi foretager os i løbet af en dag, medfører udledning af CO2. Ved at lave få ændringer i din hverdag kan du være med til at reducere denne udledning og gøre en forskel.

I boksen nedenfor kan du læse om mulighederne for boligrenovering i form af efterisolering og sparemuligheder. Du kan også læse om, hvilke typer af vedvarende energi, der er tilgængelige på markedet, og hvilke løsninger der passer bedst til din bolig.

Bedre bolig banner

Hvad kan BedreBolig gøre for dig?

Kunne du tænke dig at gøre din bolig bedre og få et mindre energiforbrug? Energistyrelsen har udviklet BedreBolig-ordningen, der gør det nemmere for dig som husejer at renovere din bolig på en energirigtig måde. Tag en uforpligtende snak med en BedreBolig-rådgiver og hør om mulighederne.

Klima for virksomheder og landbrug

Den globale opvarmning påvirker klimaet i hele verden. Hvis din virksomhed skruer ned for CO2-udledningen, kan du hjælpe med at bremse den dårlige udvikling.

Energiforbruget på virksomheder og private boliger står for 42 % af den samlede CO2-udledning i Odder Kommune. Det betyder, at din virksomhed kan være med til at gøre en forskel.

Se hvordan din virksomhed kan være med til at gøre en forskel på klimatilpasning.dk

Som landmand driver du et af de erhverv, der er i høj grad får klimaforandringerne at mærke. Der vil bl.a. komme flere skybrudshændelser og mere tørre somre, som vil påvirke produktionen. Gennemgå din gård og se hvilke muligheder du har for at klimatilpasse din bedrift på klimatilpasning.dk.

 

Boligrenovering

Som boligejer er det en god ide at kigge din bolig efter i sømmene. Der kan være enkle ting, du kan ændre, der hjælper både på din CO2-udledning og som kan give dig økonomiske besparelser. Her på siden kan du  finde inspiration til, hvordan du sparer på energien. Du kan teste din bolig og få et overblik over, hvor du kan sætte ind, eller du kan kigge nærmere på mulighederne for at skifte til andre energikilder.

Støtte til energirenovering

Med energiselskabernes energipulje kan du få tilskud til dine energirenoveringer. Tilskuddet gives bl.a. til udskiftning af kedler, varmeanlæg, ventilationsanlæg, isolering, udskiftning af vinduer og belysning, og det gives gennem en autoriseret installatør, som ansøger om tilskuddet for kunden. Energisparetilskuddets størrelse afhænger af, hvor meget energi der kan spares. Ydermere er det muligt, for hver person i husstanden over 18 år, årligt at trække op til 15.000 kroner fra i skat ved eksempelvis energirenovering.

Isolering og varme

En god isolering og et optimeret varmeanlæg er afgørende for dit varmeforbrug, og det er en god vej til at opnå bedre indeklima og komfort. Derudover kan det næsten altid betale sig at efterisolere med et ekstra lag isolering ud på loftet eller ved at fylde hulmuren med isolering.
Står du over for en ombygning eller renovering, kan det ofte betale sig at efterisolere, når du alligevel er i gang. Der findes flere hjemmesider, hvor du kan tjekke og beregne, hvor meget der kan spares ved at efterisolere: rockwool.dk  og isover.dk

Isolering af loft
Isolering af loft

Spar på strømmen

Den mest klimavenlige energi er den du ikke bruger. Strømforbruget i vores boliger stiger stadig i kraft af de mange nye teknologier vi anvender og som skal tilsluttes strøm eller lades op. Vi har efterhånden hørt det mange gange, at det er let at spare på strømmen ved at slukke på kontakten. Vi er måske også blevet bedre til det, men der er stadigvæk rigtigt meget at gøre i forhold til energibesparelser i hjemmet.

Få gode tips og råd til, hvordan du kan spare på strømmen på www.sparenergi.dk

Det gør vi allerede

Energirenovering

I 2010 fik vi energimærket alle de kommunale bygninger og vi er nu godt i gang med at energirenovere. Vi har først gennemført de renoveringer med den korteste tilbagebetalingstid, det vil sige 1-5 år. Vi er startet på skolerne, hvor vi kigger på de tekniske installationer. Det betyder, at vi skifter cirkulationspumper, lyskilder og lysstyring.  Vi har etableret et energistyrings program, der gør det muligt for os at følge energiforbruget i alle vores bygninger.
I alt har det givet en besparelse på 120.700 kWh i 2011, hvilket svarer til el-forbruget i 25 gennemsnits parcelhuse.

Hybridbiler

Vores CO2-udledninger fra egne køretøjer i ældreplejen udgør 121 ton CO2, svarende til 2 % af kommunens samlede udledning. Vi startede i 2012 med at udskifte halvdelen af de 18 Fiat Punto/Panda-biler vi bruger i ældreservice med Tyota Yaris hybridbiler. Hybridbilen udleder 79 g CO2/km, hvilket giver en CO2-besparelse på 33 % i forhold til de gamle biler.

Hybridbiler i ældreservice
Hybridbiler i ældreservice

Det vil vi gøre

Fortsat energirenovering

Vi vil fortsætte vores arbejde med at reducere vores CO2-udledning. Vi fortsætter vores  energirenovering af egne bygninger og hvor vi hidtil primært har kigget på installationerne, vil vi nu gennemgå de renoveringer med en tilbagebetalingstid på 5-8 år, det vil sige bygningernes vægge, tage, vinduer.

Transport

På transportsiden vil vi fortsætte udskiftningen af bilerne for at opnå en mere energieffektiv bilpark.

Solcelle projekt i Hundslund

Vi etablerede i 2013 et solcelleanlæg på Hundslund Skole. Anlægget er et 40 kW-anlæg, der forventes at levere 38.000 kWh om året, svarende til ca. 85 % af skolens samlede el-forbrug. Derved opnår vi en CO2-reduktion på ca. 20 ton CO2 om året.

Hundslund skole

Vedvarende energi

Varmepumper

Står du over for at skulle skifte til ny energikilde er varmepumper en mulighed. Varmepumper virker ved at udnytte solenergien i jorden eller udeluften – også midt i den kolde vinter. En varmepumpe skal tilføres strøm, men gode, moderne varmepumper afgiver til gengæld 3-4 gange så meget varme som deres elforbrug.

Varmepumpe

Der findes to typer varmepumper, som kan erstatte dit olie- eller gasfyr, og som leverer både rumopvarmning og varmt vand i hanerne:

Jordvarmeanlæg

Et jordvarmeanlæg er den mest effektive varmepumpe-type.  Det trækker varme ud af havens jord ved hjælp af jordslanger, og kræver derfor et tilpas stort haveareal. Et jordvarmeanlæg kaldes også væske til vand-varmepumpe.

Ansøgning om etablering af jordvarme.

Luft til vand-varmepumpe

Luft til vand-varmepumpe er et godt alternativ til et jordvarmeanlæg, som du også kan overveje hvis du ikke har tilstrækkeligt med haveareal til et jordvarmeanlæg, hvis ikke du ønsker, at haven graves op, eller hvis jorden er meget sandet. Luft til vand-varmepumpen fungerer ved at udnytte udeluftens varmeenergi.

Solceller

Et solcelleanlæg producerer strøm på samme måde som du måske kender det fra lommeregnere . Solcellerne er mest effektive i sollys, men de producerer også strøm i overskyet vejr. Når lyset rammer solcellerne, produceres der jævnstrøm, som sendes ind i huset til en inverter, der omdanner den til 230 volt vekselstrøm. Vekselstrøm er det, du skal bruge til dine elektriske apparater.

Solvarmeanlæg

Et solvarmeanlæg, også kaldet solfangere, samler solens energi og leverer varmt brugsvand til din bolig fra tidligt forår til sent efterår, hvis dimensioneret korrekt. Resten af året leverer solvarmen foropvarmning til varmt brugsvand. Solvarme kan også supplere rumopvarmning, fx i form af gulvvarme til badeværelset. Afhængig af størrelsen på solvarmeanlægget, anlægstypen og forbruget , kan et solvarmeanlæg normalt dække op til ca. 30 pct. af varmeforbruget og ca. 60 pct. af varmtvandsforbruget i en almindelig bolig.

Solceller på tag

Et solvarmeanlæg dækker altså ikke hele husets varmebehov, men det kan supplere et varmepumpeanlæg, et kedelanlæg eller elvarme med varmt vand.

Læs mere om vedvarende energi på Borger.dk