Klimatilpasning

Konkretisering af Odder Kommunes Klimatilpasningsplan.

Klimatilpasning består i at vi tilpasser os de nye vilkår som vi forventer af fremtidens klima, herunder flere og kraftigere regnskyl på kort tid, mere vind og kraftige storme og stigende havvand.

Odder Kommunes gældende klimatilpasningsplan fra 2014 indeholder en risikoscreening af hele Odder Kommune. På baggrund af screeningen er udpeget 27 risikoområder. Af disse 27 er udpeget fem indsatsområder. Retningslinjerne for klimatilpasning er skrevet ind i Kommuneplan 2017-2029.

Klimatilpasningsplanen arbejder med risikort, sandsynlighedskort og værdikort, som danner grundlag for de fem indsatsområder. På siden Klimaværktøjer kan man bruge de tre interaktive kort og finde information om det område man selv bor i.

Der er mange forskellige årsager der kan føre til oversvømmelse, og alle forskellighederne kan indvirke på hinanden. Det vil betyde at kompleksiteten i alle indsatsområderne hver for sig er meget stor. Odder Kommune har foranlediget en detaljeret modelberegning for hvert af de fem indsatsområder. Beregningerne har givet mulighed for at påvise hvordan vandløb, kloakker og regnvand på terræn gensidigt påvirker hinanden. Kommunen har dermed fået en detaljeret kortlægning af problemstillinger og løsningsmuligheder.