Klimatilpasningsplan 2014

Klimaet er under forandring og det skal vi forholde os til. Der forventes generelt mere nedbør, flere skybrud og havvandsstigninger. Som borger eller virksomhed er du ansvarlig for at sikre din ejendom mod oversvømmelser.

Odder Kommune har udarbejdet en klimatilpasningsplan, hvor det er kortlagt, hvordan klimaforandringerne forventes at påvirke grundvand, overfladevand og havvand.

Læs klimatilpasningsplanen 2014.

Kortlægningen skal blandt andet synliggøre, hvor det forventes, at komme oversvømmelser. Herefter skal løsninger og en prioriteret handleplan medvirke til at minimere oversvømmelser.

Der er udført tekniske notater for alle fem indsatsområder, samt en hovedrapport med konklusioner og anbefalinger.
 
Der er udarbejdet skitseforslag med løsningsforslag og tilhørende økonomiske overslag for indsatsområde 1 og 2. De to indsatsområder er i klimatilpasningsplanen vurderet som mest kritiske.
 
Læs mere her: