Asbestholdige tagplader

Det er tilladt at rense asbestholdige tagplader, f.eks. med et mosdræbende middel, og efterfølgende at rengøre tagpladerne med en børste og spuling med almindelig vandværksvand.

Skyllevandet fra tagrenderne skal filtreres, før det afledes til kloak eller dræn. Filtreringen kan f.eks. ske ved, at lade vandet sive igennem en mineraluldsmåtte. Det frafiltrerede materiale skal bortskaffes som farligt affald.

Det er ulovligt at rense asbestholdige tagplader ved højtryksspuling uden afskærmning og uden at filtrere afløbsvandet.  

Læs mere om asbest på  Renosyds hjemmeside