Idé-katalog over natur- og miljøprojekter

Odder Kommune har et Idé-katalog med en række forslag til natur- og miljøprojekter rundt omkring i kommunen.

Projektforslagene er samlet på baggrund af ideer fra forvaltning, politikere, borgere og medlemmer af kommunens Grønne Råd.

Projekterne, som spænder vidt i forhold til formål og økonomi, ligger inden for hovedområderne:  'Biologisk mangfoldighed', 'Adgang til naturen', 'Bynær og rekreativ natur´ og 'Vandmiljø'.

Ko på mark

Udover idéer til nye projekter, indeholder kataloget også en beskrivelse af igangsatte og gennemførte projekter.

Idé-kataloget er, efter godkendelse af Miljø-, Teknik- og klimaudvalget, opdateret i december 2023.

Se idé-katalog over natur- og miljøprojekter