Om Grønt Råd

Kommunalbestyrelsen har besluttet at oprette et Grønt Råd for at sikre aktiv borgerinddragelse i arbejdet med naturen i kommunen og for at repræsentanter for organisationer og foreninger kan medvirke til at skabe en bred og kvalificeret dialog om benyttelse, beskyttelse og udviklingen af naturen i Odder kommune.

Rådet er sammensat af følgende organisationer/foreninger

 • Landboforeningen Odder-Skanderborg
 • Odderegnens Familielandbrug
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Danmarks Jægerforbund
 • Dansk Botanisk Forening
 • Friluftsrådet
 • Dansk Ornitologisk Forening
 • Danmarks Sportsfiskerforbund/Odder Sportsfiskerforening
 • Naturstyrelsen, Søhøjlandet Statsskovdistrikt
 • Økologiens Have
 • Formand for Grønt Råd er formand for Miljø- og Teknikudvalget
 • Sekretær for Grønt Råd er Afdelingsleder for Miljøafdelingen, Odder Kommune