Anlæg/modtagesteder for forurenet jord

Odder Kommune kan henvise til følgende modtageanlæg for forurenet jord.

Kontakt modtageanlægget for oplysninger om tilladte koncentrationer.

RGS Nordic
Faurholtvej 5, 7362 Hampen
Tlf. nr. 8877 9080

RGS Nordic
Profilvej 22, 6000 Kolding
Tlf. nr. 8877 9080

Reno-Djurs
Nymandsvej 11, 8444 Balle
Tlf. nr. 8759 7777

Norrecco
Oceanvej 4, 8000 Aarhus C
Tlf. nr. 7021 3213