Anlæg/modtagesteder for ren jord

Ren jord fra Odder Kommune kan bl.a. køres til

Grusgraven ved Flensted (Kalbygård), Aksel Jensens Fiirgårde A/S, Industrivej 6, 8680 Ry, tlf. 70222262.

I oplysningsskema for fyldjord (rekvireres ved grusgraven) fremgår, hvilke oplysninger der skal afgives ved aflevering af jord i grusgrave med dispensation. Det er en forudsætning for deponeringen, at oplysningsskemaet i udfyldt stand følger jorden, når den skal deponeres

Jorden må ikke indeholde bygningsaffald, husholdningsaffald eller andet affald.