Nyheder og tiltag om biodiversitet

I forbindelse med at Odder Kommune har vedtaget en biodiversitetsplan, bliver der også igangsat flere initiativer, der skal øge biodiversiteten i kommunen. Nogle af dem er allerede i gang, andre bliver sat i gang senere og der kommer også flere til undervejs, men du kan se nogle af dem her.

  • Vi har indkøbt 100 fuglekasser og 5 uglekasser. Nogle af dem bliver sat op rundt omkring i kommunen, mens andre bliver uddelt til de forskellige lokalråd, som så selv kan vælge hvor de skal sættes op.
  • Vi igangsætter en kampagne for biodiversitet på grønne arealer i erhvervsområder.
  • Vi afholder en workshop om naturvenlig drift af grønne arealer for vores ansatte i Fælles Drift og Service, der står for den daglige drift af kommunens grønne arealer.
  • Vi udlægger flere kommunale grønne arealer med naturvenlig drift.
  • Vi udvælger 50 procent af de kommunale skove, der skal udlægges som naturskove.
  • Vi vil løbende holde oplæg om, hvad du selv kan gøre for at øge biodiversiteten i din egen have.

Nyheder og tiltag fra Odder Kommune:

Borgere fra Bjerager bygger kvashegn

Kom til webinar om kvashegn

Region Midtjylland holder webinar om biodiversitet og kvashegn, blandt andet med flere deltagere fra Odder Kommune. Torsdag den 8. september 2022.
Læs mere

kvashegn

Det går godt med kvashegnene på skolerne i Odder

Faktisk står hele 650 m3 nye levesteder nu klar til at hjælpe de trængte smådyr og insekter.
Læs mere

Kvashegn Vestermarken

Kvashegn på skolerne

Der er nu opsat kvashegn på folkeskolerne i Gylling, Hou, Hundslund, Odder og Saksild. Ligeledes er der sat hegn op på Egmont Højskolen.
Læs mere


Pæle til kvashegn på Hundslundskole

Skolekvashegn skyder op

Der er fuld gang i opsætning af kvashegn på skolerne.
Læs mere


Vildtblanding

Vildtblanding til jægere og landlige haver

75.000m2 er nu tilsået i Odder Kommune med vores specialdesignede frøblanding, som både tilgodeser råvildtet, agervildtet og insekterne. Frøprojekt med Jægerne fortsætter til efteråret.
Læs mere

Hoppende pige i kvashegn

Kvashegn i Danmarks vildeste kommune

I Odder er Danmarks største kvashegn blevet etableret. Fremover kommer der mange flere kvashegn i kommunen.
Læs mere 

mennesker ved Danmarks største kvashegn i Odder

 
Skolerne i Odder og Skanderborg laver 1 km kvashegn

 

Den 5. maj var der kickoff på projekt Mere Natur – Mindre Affald.
Læs mere

 

Billede af køer på en mark

Gratis aftenmøder for naturplejere

Den 11. maj og 2. juni afholder Odder Kommune to aftenmøder til de, der er er naturplejere eller er interesserede i at blive det.
Læs mere

Blomsterfrø

Få gratis blomsterfrø på Centralhotellet

Nu kan du igen hente gratis blomsterfrø på Centralhotellet - så længer lager haves.
Læs mere

Fuglekasse i Grundejerforeningen Christianslund

Flere fugle får et hjem i Odder

Vi har i år delt 75 fuglekasser ud til 23 forskellige skoler, børnehaver, grundejerforeninger og andre institutioner, til stor gavn for de trængte fugle.

Læs mere

Kvæg ved Sondrup

Kvæg hjælper biodiversiteten

Helårsgræsning bidrager til at øge biodiversiteten i Odder Kommune - nu bliver der sat kvæg ud ved Sondrup.
Læs mere

Fuglekasser på Centralhotellet

75 fuglekasser klar til uddeling

75 fuglekasser er klar til at blive uddelt til institutioner og grundejerforeninger – efter først til mølle-princippet.
Læs mere

Et væltet træ i stormen

Stormfaldne træer kan øge biodiversiteten

Efter stormen Malik ligger der mange stormfaldne træer og store nedfaldne grene rundt omkring i landskabet. Hvis det er muligt, kan man lade de væltede træer og knækkede grene ligge, og derved bidrage til at øge biodiversiteten i Odder Kommune.
Læs mere

Oplevelsesplatform ved dam i Ålstrup

Succes med Grønt Partnerskab i Ålstrup

Indvielsen af Grønt Partnerskab i Ålstrup var en stor succes med ca. 100 fremmødte gæster, heraf mange Ålstrup-borgere, som mødte op i flere generationer.
Læs mere

Pige på blomstereng

140 forslag til klimaindsatsen i Odder Kommune

Arbejdet med at tilpasse os klimaændringer og reducere i udledningen af CO2 er en dagsorden, der er kommet for at blive.
Læs mere

Tilgroet eng i Odder

Støtte til biodiversiteten i Sondrup-Åkjær

Lodsejer Leif Nielsen fra Quistorff Nyskov fuglereservat og dyreholder Jes Boesen har sammen med Odder Kommune fået knap 134.438 kroner til et projekt, som skal øge biodiversiteten i Sondrop-Åkjær. 
Læs mere

  Artsjagt i Elle askesumpen

Bioblitz ved Sondrup var en succes

Der blev registreret 300 arter ved sommerens bioblitz. Læs mere

Fugle Dam

Grønt Partnerskab i Ålstrup

Gadekæret er blevet oprenset, der er afmærket stiforløb og oplevelsesrampe ved Fugle Dam samt træsti hen over Fuglekærgaards jorde.
Læs mere


Biodiversitetsbed i Højvænget

Biodiversitet på Højvænget

Et bed på Højvænget i Odder er godt for biodiversiteten i området.
Læs mere

Geder på Tunø

Geder hjælper tudser på Tunø

Tre geder skal være med til at gøre livet lettere for en sjælden tudse, som lever på Tunø. 23.8.2021
Læs mere

Udsigtspunkt ved Ørting Mose

Nyt udsigtspunkt på vej i Ørting Mose

Arealet reetableres som næringsfattigt overdrev til gavn for biodiversiteten. 18.8.2021
Læs mere

Biodiversitet ved kvashegn i Økologiens have

Vær med til at bygge Danmarks største kvashegn

Har du planlagt en tur på genbrugspladsen med grenaffald? Vent lidt med det - det kan nemlig blive del af vores nye, store kvashegn. 11.6.2021
Læs mere

Biodiversitet i grøftekant

Nu skal grøftekanterne slås

Nu nærmer tiden sig, hvor kommunens grøftekanter skal slås. 7.6.2021
Læs mere

Køer på græs

Nyt naturplejeprojekt ved Rævs Å

Odder Kommune har opstartet et nyt græsningsprojekt syd for Rørthvej langs Rævs Å. 3.6.2021
Læs mere

Pige på mark med biodiversitet

Støt biodiversiteten med gratis frø

Skab mere biodiversitet ved at plante frø i din have eller på jeres fællesarealer. 31.5.2021
Læs mere

 

Urørt skov

Urørte skove og tilskudsmuligheder for private

En stor del af de mest truede arter findes i gamle urørte skove med naturlige dynamikker. Her kan man finde forskellige hjemmehørende træer og buske, væltede stammer, dødt ved, områder med varierende fugtighed, skovlysninger og skovbryn. 25.5.2021
Læs mere

Bed med biodiversitets i Odder

Søg Odder Kommunes pulje til biodiversitet

I forbindelse med Odder Kommunes deltagelse i konkurrencen DKVild har vi oprettet en pulje for grundejerforeninger og lokalråd, der vil arbejde med biodiversitet. 11.5.2021
Læs mere

Græssende ko på strandeng Alrø

Kom til klimamøde på nettet

Odder Kommunes klimaudvalg holder borgermøde. Det bliver digitalt, og du kan være med. 19.4.2021
Læs mere

Eng Blæsbjerg

Biodiversiteten i fokus i Odder

En ny, stor biodiversitetsplan skal gøre livet lettere for naturen i Odder Kommune. 29.3.2021
Læs mere

Biodiversitet i grøftekant

Odder Kommune vil være Danmarks Vildeste

Kommunen skal dyste med en række andre danske kommuner om at have den vildeste og grønneste natur. 26.3.2021
Læs mere her.

Vild græs areal i Odder Kommune

Flere græsarealer skal være vilde

Flere græsarealer i Odder Kommune kommer til at vokse vildt i det nye år.
Læs mere

Fuglekasser bliver sat op i Odder Kommune

Fuglekasser bliver sat op i hele kommunen

De fuglekasser, som blev leveret til Fælles Drift og Service tidligere på måneden, er i fuld gang med at blive sat op over hele kommunen. 12.3.2021.
Læs mere

Økologisk landmand

Gratis økologisk omlægningstjek i Odder Kommune

Odder Kommune tilbyder i samarbejde med Økologisk Landsforening gratis omlægningstjek til landmænd i kommunen som del af Klimakommune Plus-projektet. 25.2.2021
Læs mere

Vindmølle i Odder Kommune

Odder skruer op for klimaambitionerne

Odder Kommune er kommet med i et projekt, der skal være med til at skabe ambitiøse klimahandlingsplaner i kommunen. 20.11.2020
Læs mere

Rathlousdaldæmningen

Rathlousdaldæmningen blev indviet

Onsdag eftermiddag blev dæmningen ved det nye oversvømmelsesbassin ved Rathlousdal indviet. 11.11.2020
Læs mere

Portræt af Landskabsarkitekt Tanja Marie Asp

70 frivillige har meldt sig til at plante Saksild Folkeskov med 8000 træer og buske

De er delt op i hold over weekenden, så forsamlingsforbuddet holdes. Hør her landskabsarkitekt, Tanja Marie Asp, fortælle om planteprojektet.
Se video på Facebook fra træplantningen

Illustration af Saksild folkeskov

Grib spaden for nu planter vi træer i Saksild folkeskov

Tilmelding til på lørdag og søndag er stadig mulig. 26.10.2020
Læs mere

Stor vandsalamander

Se vinderbillederne fra biodiversitetsplanen

Der er nu fundet vindere i konkurrencen om bedste billede af fokusarter til den nye diversitetsplan. 23.10.2020
Læs mere

Ny sti på vej i Aalstrup

Ny sti med fortællinger på vej i Aalstrup

Grønt Partnerskab i Aalstrup får 439.556 kr. i støtte fra Nordea-fondens Her bor vi-pulje. 25.09.2021
Læs mere

Luftfoto af Fillerup Mølledam

Fri passage giver flere ørreder i Odder Å

For to år siden blev spærringer fra fire gamle vandmøller fjernet i Odder Å, for at give fri passage for gydende havørreder. DTU Aqua har nu målt fremgang i tæthed af ørredyngel. 18.09.2020
Læs mere

Borgmester Uffe Jensen takker for fire hektar ’ny’ skov i Odder

Fire hektar ’ny’ skov i Odder

Torsdag formiddag sagde borgmesteren officielt tak for en utraditionel gave – fire hektar skov. 27.08.2020
Læs mere

Præsident for Danmarks Naturfrednings forening, Maria Reumert Gjerding, der sammen med borgmester Uffe Jensen skriver under på aftalen

Odder er Jyllands første Klimakommune Plus

Odder Kommune tager endnu et skridt i indsatsen for at blive en mere klimavenlig kommune. 25.08.2020
Læs mere

Løvfrø

Hør løvfrøen i de nye boligområder i Odder Vest

I Odder Vest kan man for tiden høre et kor af kvækkende løvfrøer i vandhuller og regnvandsbassiner. 03.06.2020
Læs mere

Islændere vintergræsser

Naturplejeprojekt på Blæsbjerg

Odder Kommune har startet et spændende naturplejeprojekt på et kommunalt ejet naturareal på Blæsbjerg ved Ballevej. 01.04.2020
Læs mere

Portræt af Kresten Bjerre

Klimaudvalg er klar til at trække i arbejdstøjet

Odder Kommunes nye klimaudvalg er klar til at holde det første møde og søger tre unge medlemmer. 05.02.2020 
Læs mere

Illustration af Saksild folkeskov

Saksild Folkeskov bliver en realitet

I efteråret 2020 bliver der etableret en ny skov i Saksild i Odder Kommune med støtte fra indsamlingen "Danmark Planter Træer". 06.11.2019
Læs mere

Biodiversitet bag Løvbjerg

Mere biodiversitet i Odder

Forsøg med at få mere biodiversitet i Odder har indtil videre været en stor succes. 04.10.2019
Læs mere

Børn planter skov

150 skolebørn plantede nye skov

150 skolebørn fra Parkvejens Skole og Vestskolen afdeling Vestermarken og Skovbakken plantede ny skov med 2000 træer og buske. 08.10.2019
Se video på Facebook

Jordstykke ved hundeskoven

Skolebørn planter børne-skov i Odder

Skolebørn skal plante børnenes skov i Odder – for naturen, biodiversiteten og klimaet. Skovplantningen foregår tirsdag den 8. oktober. 26.09.2019
Læs mere 

Biodiversitet i grøftekant

Ny Plan for forvaltning af grøftekanter

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget har vedtaget ”Plan for forvaltning af grøftekanter i Odder Kommune”. 26.08.2019
Læs mere

Plantning af ålegræs, undervandsbillede

Udplantning af ålegræs i Horsens Fjord

Hjælp med at plante ålegræs i Horsens Fjord til glæde for havmiljøet.
Horsens, Hedensted og Odder Kommuner samt lokale foreninger med interesse for Horsens Fjord har fået grønt lys af Kystdirektoratet til at udplantning af ålegræs. Ålegræsset dæmper bla. sandvandring, giver skjul til smådyr og fisk, og forbedrer fjordens selvrensende evne. Har du lyst til at give en hånd? 24.06.2019 
Læs mere

Blomstergræs

Der skal være mere biodiversitet i Odder

Fælles Drift & Service udvælger grønne arealer rundt om i kommunen, som får lov til at ligge urørt. 03.06.2019
Læs mere.