Beredskabsplan

Odder Kommune, Miljø har i samarbejde med repræsentanter fra Embedslægeinstitutionen, Beredskabsafdelingen og de private vandværker i Odder Kommune udarbejdet en beredskabsplan for drikkevandsforsyningen i Odder Kommune. 

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning er vedtaget af Odder Byråd den 15. september 2003.