Indsatsplan

En indsatsplan er en handleplan for, hvorledes nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser i et indsatsområde sikres ved beskyttelse af grundvandsressourcen.
I Odder Kommune er der udpeget 4 indsatsområder, hvor der skal planlægges indsatser i de kommende år frem til 2013:

Billede fra youtube video om Grundvandsbeskyttelse for indsatsområde ved Hundslund
Videoen afspilles på Youtube

Kort over indsatsområder