Vandforsyningsplan 2016

Vandforsyningsplan 2016 udgør grundlaget for Odder Kommunes planlægning af vandforsyningen i kommunen i perioden 2016 - 2026. Med vandforsyningsplanen udstikker Byrådet rammerne for hvordan, vandforsyningsstrukturen i Odder Kommune kan udvikle sig i planperioden 2016 - 2026.

Planen skal sikre, at kommunens borgere og erhvervsliv fortsat er sikret en tilstrækkelig og kvalitetsmæssig tilfredsstillende vandforsyning, baseret på rent

Vandforsyningsplan 2016 er vedtaget af Byrådet den 30. maj 2016.