Kommuneplan 2021-2033

Kommuneplanen er grundlaget for kommunens planlægning og omfatter hele kommunen.

Den beskriver dels Kommunalbestyrelsens mål for udviklingen - f.eks. befolkningsudvikling og serviceniveau - dels Kommunalbestyrelsens mål for den fysiske planlægning, f.eks. hvordan byerne skal vokse, fordelingen af boliger, erhvervsudvikling, overordnet trafikbetjening, naturbeskyttelse, landbrug osv.

Odder Kommunes Kommuneplan 2021-2033 er vedtaget af Odder Byråd på møde den 13. december 2021.

Gå til