Byggetilladelser

Billede af forsiden til Byg og Miljø-løsningen
Forsiden på Byg & Miljø

Byg og Miljø er et selvbetjeningssystem, der gør det nemmere for dig at søge om f.eks. byggetilladelse, og giver dig overblik over din byggeansøgning.

Når du skal søge en byggetilladelse, giver Byg og Miljø dig et overblik over, hvilken information og dokumentation kommunen skal bruge for at behandle din sag. Undervejs får du hjælp til de mest almindelige aktiviteter inden for det, du søger tilladelse til. Du bliver guidet igennem ansøgningsprocessen trin for trin, indtil du til sidst med et enkelt klik kan sende din ansøgning, som automatisk går til den rette myndighed.

Oder Kommune har valgt at behandle ansøgninger fra Byg og Miljø i det sagsbehandlersystem, vi hidtil har benyttet. Du vil derfor i forbindelse med kvittering for modtagelse af din ansøgning blive orienteret om, at sagen afsluttes i Byg og Miljø og den efterfølgende behandling af din ansøgning sker i et andet system. Den efterfølgende kommunikation vil ske via mail og/eller digital post (E-boks).

Har du brug for hjælp til at komme igennem den digitale ansøgningsprocedure kan du ringe til Den Digitale Hotline.

Byggesagsgebyr

Odder kommune opkræver byggesagsgebyr for byggesager. Læs mere om Byggesagsgebyr

Forhåndsdialog

Odder Kommune tilbyder en forhåndsdialog af en times varighed uden opkrævning af byggesagsgebyr. Det gælder uanset om der er tale om byggeri der kræver byggetilladelse eller ej. Såfremt du ønsker at tage imod dette tilbud kan du kontakte Byggeri, Odder Kommune på byggeri@odder.dk eller på tlf. 29 22 27 28. Læs mere om Forhåndsdialog om byggetilladelse

Regler

Regler for byggeri kan være komplicerede. Derfor anbefaler Odder Kommune, at du benytter dig af tilbuddet om forhåndsdialog som beskrevet ovenfor, inden du indsender evt. ansøgning om byggetilladelse.
Byggeri skal altid overholde Bygningsreglementets regler. Her kan du læse de almindeligt og landsdækkende gældende regler for byggeri.
Vær altid opmærksom på hvorvidt der findes en lokalplan/byplanvedtægt for din ejendom og om det du ønsker at opføre er tilladt i henhold til lokalplanens/byplanvedtægtens bestemmelser. Såfremt der vedr. et specifikt forhold er modstrid mellem hvad der står i bygningsreglementet og hvad der står i lokalplan/byplanvedtægt, er det som udgangspunkt lokalplanen/byplanvedtægten, der er gældende.
Der kan også være servitutter og deklarationer, som er gældende for netop din ejendom. Disse kan findes på den digitale tinglysning.
Hvis du er i tvivl om hvorvidt dit ønskede byggeri kræver byggetilladelse, anbefaler Odder Kommune at du kontakter Byggeri, Odder Kommune på byggeri@odder.dk eller på tlf. 29 22 27 28.

Gode råd fra Forbrug.dk

”Skal du i gang med et byggeprojekt? Undgå de mest almindelige fejl, når du indgår aftalen med håndværkeren. Vi har gjort det nemt for dig og samlet en række oplysninger på den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk.