Forhåndsdialog om byggetilladelse

Inden der gives en byggetilladelse eller dispensation, kan der afholdes en forhåndsdialog med ejeren og dennes repræsentant (rådgiveren).
Forhåndsdialogen er et vigtigt redskab til at få afklaret eventuelle problematikker allerede i projektets skitsefase, hvor det stadig er relativt enkelt at foretage ændringer. Derfor opfordrer Odder kommune til, at der afholdes en forhåndsdialog, når der foreligger et uddybende skitseprojekt.
Forhåndsdialogens omfang og indhold vil typisk afhænge af projektets størrelse. I de større byggesager kan afholdes formelle og organiserede forhåndsdialoger, hvor medarbejdere fra relevante afdelinger kan deltage. En god dialog kan spare tid for alle parter i det efterfølgende forløb og styrke kvaliteten af det endelige produkt.

Forhåndsdialogen betyder ikke, at byggesagsbehandlingen sker på stedet eller der kan gives mundtlig forhåndsgodkendelser. Dialogen er udelukkende opklarende og styrende for byggesagen.

Under forhåndsdialogen afklares rammerne for byggeprojektet, som f.eks. principielle spørgsmål vedr. lokalplanbestemmelser, bebyggelsesregulerende bestemmelser, miljø- og brandforhold, mv. Der kan indgås aftaler om f.eks. tidsplaner og nødvendigt ansøgningsmateriale mellem ansøgeren/ejeren og kommunen.

Forhåndsdialogen ændrer ikke på, at det er bygherre, der er ansvarlig for byggeriet og projektet. Det vil sige, at det fortsat er bygherres ansvar, at projekteringen af byggeriet er i overensstemmelse med gældende bestemmelser, og at det nødvendige materiale udarbejdes og at der søges de fornødne tilladelser og dispensationer.

Det er af afgørende betydning for forhåndsdialogen succes, at ejeren og dennes repræsentant har forberedt sig grundigt inden forhåndsdialogen.