BBR - Bygnings og Boligregister

I Bygnings- og Boligregisteret - i daglig tale BBR - er der registreret oplysninger om alt eksisterende byggeri. Oplysningerne i Bygnings- og Boligregistret danner grundlag for bl.a. ejendomsvurderingen.

Som bygnings- eller boligejer er det dit ansvar, at oplysningerne i BBR er korrekte.

I BEK. nr. 160 af 8. februar 2010 kan du finde de oplysninger, som du har pligt til at indberette til BBR, samt hvornår du skal indberette dem. Teksten fortæller om ejers pligt til at give oplysninger til Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Her er et udsnit af de oplysninger, du bl.a. har pligt til at indberette:

 • Opførelsesår
 • Om- og tilbygningsår
 • Bebygget areal
 • Antal etager
 • Samlet boligareal
 • Samlet erhvervsareal
 • Areal af udnyttet tagetage
 • Areal af udestue
 • Tagdækningsmateriale
 • Energiforsyning

Du skal IKKE indberette til BBR, hvis du f.eks. maler indvendigt eller får opsat et nyt køkken.

Kommunen har mulighed for at udstede en bøde på op til 5.000 kr., hvis der ikke er indberettet oplysninger til BBR rettidigt, eller hvis der er opgivet urigtige oplysninger. Kommunen har ligeledes hjemmel til at foretage en udvendig besigtigelse og opmåling af en bygning, hvis der skulle være tvivl om oplysningernes rigtighed.

Hvordan giver jeg besked,  hvis jeg har tilføjelse eller rettelser til BBR?
Hvis der er fejl i din BBR registrering, skal du selv rette det. Det gør du ved at kontakte din kommune på telefon, mail, personligt eller ved at udfylde formularen her.

Hvor kan jeg hente min BBR-meddelelse?
Du kan gratis hente din BBR-meddelelse følgende steder:

 • Den Offentlige InformationsServer (OIS) - her er det gratis at hente BBR-meddelelser og du skal ikke logge ind
 • I skattemappen på SKAT's hjemmeside - her er det også gratis, men SKAT kræver, at du er logget ind.

Hvor har BBR betydning for mig?
At oplysningerne i BBR er korrekte har stor betydning for dig i en lang række sammenhænge. Hvis du f. eks. bor i et område, som er fjernvarmeforsynet, bliver den faste afgift afregnet af hvor mange kvm, der er registreret i BBR, og derfor skal der jo ikke være registreret flere end der er. Omvendt, hvis der er registreret for få kvm, kan det få konsekvenser i tilfælde af at din ejendom nedbrænder, da der kun vil blive udbetalt forsikringssum til det antal kvm, som er registreret i BBR.

Der er også lige faldet dom i et tilfælde, hvor der ved salg af en ejendom var registreret flere boligkvm i BBR, end der faktisk var, hvilket udløste en erstatning til køberen

Se højesterets dom her.

Udover har oplysningerne i registret også betydning for dig på en række andre områder:

 • Ejendomsvurderinger
 • Sagsbehandlingstiden af byggesager
 • Energimærkningen
 • Forsikringen

Det er din pligt at sørge for, at oplysningerne i BBR er korrekte.

På din BBR-meddelelse kan du se, hvilke oplysninger der er registreret på din ejendom. Du skal være opmærksom på, at oplysningerne på din BBR-meddelelse skal give udtryk for de faktiske forhold på din ejendom - også selvom de ikke nødvendigvis er lovlige.