Landzonetilladelser

Danmark er opdelt i byzone, sommerhusområde og landzone. Landzonen er de områder, der ikke er byzone eller sommerhusområde. Hovedformålet med landzonebestemmelserne er at forhindre spredt og uplanlagt bebyggelse og anlæg i det åbne land. Dermed sikrer man en klar grænse mellem by og land.

Bor jeg i byzone, sommerhusområde eller landzone?

Tjek det her. Den røde farve markerer byzone, den blå farve er sommerhusområder og alt det, som ikke er farvet, er landzone.

Hvad kræver landzonetilladelse?

  • Udstykning
  • Byggeri - blandt andet gen- og nyopførelse af bolig, et udhus over 50 m² og andre konstruktioner
  • Ændret anvendelse af bygninger eller ubebyggede arealer
  • Søer, vandhuller og jorddepoter/jordopfyld

Sagsbehandling

Vi vurderer, om der kan meddeles landzonetilladelse og om sagen eventuelt skal i nabohøring som varer mindst to uger.

Når landzonetilladelsen er givet, bliver den offentliggjort på Odder.dk. Herefter kan alle komme med indsigelser 4 uger fra offentliggørelsen. Derefter kan tilladelsen udnyttes.

Andre tilladelser eller dispensationer

Der kan være andre forhold, der er gældende for din grund.

Det kan være bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger, strandbeskyttelseslinjer med mere.

Du kan finde ud af hvad der er gældende for din grund her: https://odder.dk/borger/teknik-milj%C3%B8/digitale-kort-luftfoto/

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte os på byggeri@odder.dk eller på telefonnummer 29 22 27 28.
Telefontiderne er:
Mandag – torsdag: 10-14
Fredag: 10-12

Vil du vide mere?

Læs mere her om landzoneadministration