Ansøgning om landzonetilladelse

Ansøgning om landzonetilladelse

Ansøgning om landzonetilladelse kan ske sammen med ansøgning om byggetilladelse og skal fremsendes via www.bygogmiljoe.dk eller skema til Ansøgning om landzonetilladelse kan downloades her. Hvis skemaet bruges skal ansøgning fremsendes til Byggeri.