Landzoneadministration

Danmark er opdelt i byzone, sommerhusområde og landzone. Landzonen er de områder, der ikke er byzone eller sommerhusområde. Hovedformålet med landzonebestemmelserne er at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse og anlæg i det åbne land.

I landzone kræver det en landzonetilladelse at foretage udstykning, opføre ny bebyggelse eller der sker ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer.

Odder Kommune er landzonemyndighed, og ansøgning om landzonetilladelse kan ske sammen med ansøgning om byggetilladelse og skal fremsendes via www.bygogmiljoe.dk eller skema til Ansøgning om landzonetilladelse.

Er du I tvivl, om dit byggeri kræver landzonetilladelse, kan du kontakte Byggeri eller Miljø vedr. jordflytning, søer og rodzoneanlæg.

Byggeri behandler landzonesager vedr. byggeri og ændret anvendelse af arealer.

Miljø behandler landzonesager vedr. jordflytning, søer og rodzoneanlæg.

Der er dog undtagelser fra kravet om landzonetilladelse jf. Planlovens § 36.

Link til Planlovens §§ 34-38 – landzoneadministration.