folkeparken set fra drone

Bymidteforum

I løbet af foråret 2018 er der igangsat et projekt, hvor en bred gruppe af aktører inddrages i et bymidteforum. Bymidteforummet omfatter såvel deltagere i arbejdet under det tidligere bymidteudvalg som ildsjæle, der har indsendt interessetilkendegivelse til Odder Kommune i 2018. 

I ansøgningen til Realdania beskriver Odder Kommune ønsket om at realisere en række fysiske pilotprojekter og events i bymidten i løbet af 2018. Erfaringerne fra disse tiltag skal danne grundlag for byudviklingsstrategien.

Læs ansøgningen fra Odder Kommune til Realdania

Byrådet har afsat 624.500,- til byudviklingsstrategien på Budget 2018, og ansøgningen til Realdania er på et tilsvarende beløb, så den samlede projektøkonomi for byudviklingsstrategien er ca. 1,1 mio. kr.

Bymidteforum tager udgangspunkt i arbejdet fra §17,4-udvalget til udvikling af Odder Midtby. Udvalget har udarbejdet et katalog - "Pust liv i byen" - med forslag til initiativer i Odder Midtby.

Den politiske følgegruppe til bymidteforum består af Kresten Bjerre (B), Lone Jakobi (A) og Hans Hammann (V), hvor Kresten Bjerre (B) er formand. 

Læs kommissoriet for byudviklingsstrategi for Odder Midtby.

Nyheder om bymidteforum