folkeparken set fra drone

Bymidteforum

Bymidteforum er nedsat af Odder Kommune og er åben for alle borgere, der vil engagere sig i bymidtens udvikling. Bymidteforum er et fællesskab hvor ideer, der kan bidrage til at styrke by- og handelslivet i bymidten, udvikles og afprøves.

Afprøvninger i byrummene
Metoden med at afprøve og evaluere fysiske byrumsindretninger og aktiviteter kalder vi strategisk aktionsplanlægning. Arbejdsformen blev benyttet i 2018 sammen med rådgivergruppen Hele Landet. Her blev ideéen om Folkeparken ved Rådhuset afprøvet med stor succes. Andre af Bymidteforums tiltag var at aktivere Torvet og Centralhotellet med mad- og kunsthåndværksmarkeder, etablere et inddragende kunstværk i byrummet foran stationsbygningen og afprøve idéen om en legeplads ved Odder Å.

I 2019 er der særligt fokus på Torvet og Odder Å i afprøvningerne.

Byudviklingsstrategi for Odder bymidte
Byudviklingsstrategien er udarbejdet på baggrund af processen med Bymidteforum i 2018. Forslaget til den samlede strategi for bymidten bliver politisk behandlet inden sommerferien. Den politiske følgegruppe til byudviklingsstrategien består af Kresten Bjerre (B), Lone Jakobi (A) og Hans Hammann (V), hvor Kresten Bjerre (B) er formand.

Du kan læse forslaget til byudviklingsstrategien for Odder bymidte

Byudviklingen støttes af Realdania
Realdania har støttet udarbejdelsen af byudviklingsstrategien og afprøvningerne, og vil desuden støtte anlægget af Folkeparken på Rådhusets parkeringsplads med 7,5 mio. kr. Det sker som en del af Realdanias kampagne Hovedbyer på forkant, som sætter fokus på at skabe fornyet liv og positiv udvikling i hovedbyernes bymidte. 

Byrådet har afsat 10 mio. i perioden 2019-2021 til udvikling af Odder bymidte. 

Kommende anlægsprojekter i bymidten
Folkeparken er et af tre større anlægsprojekter i byudviklingsstrategien. Formålet med Folkeparken er at skabe en bedre sammenhæng mellem Kvickly-området og Rosensgade og et rekreativt miljø midt i byen omkring åen. Med støtte på 7,5 mio. kr. fra Realdania kan Odder Kommune nu arbejde videre med at forberede anlægsprojektet for Folkeparken.

Næste skridt er, at forholdene omkring parkering skal afklares, og der skal vedtages en lokalplan, der gør det muligt at omdanne parkeringspladsen til en park. Om alt går vel kan parken udføres fra omkring medio 2021. 

 

Nyheder om bymidteforum

Nyheder 2019

Nyheder 2018

Relevante dokumenter