Databeskyttelse i Teknik & Miljø

Her på siden beskriver vi, hvordan vi behandler personoplysninger om borgere i Odder Kommune.
Vi fortæller også, hvilke rettigheder du har i forhold til de oplysninger, som vi behandler om dig.
Nederst kan du se, hvor du kan henvende dig, hvis du vil gøre brug af rettighederne.

Hvis du har spørgsmål til en konkret sag hos os eller har brug for generel vejledning til sagsbehandling, skal du kontakte den relevante afdeling direkte.

Her finder du vores telefonnummer og email-adresse

Formålene med behandling af personoplysninger

Vi indhenter kun personoplysninger om dig til lovlige og relevante formål og kun i et omfang, der opfylder disse formål.
Vi vil kun opbevare oplysningerne, så længe de opfylder disse formål, og så længe vi ifølge gældende lovgivning er forpligtet eller har lov til det.

Vi behandler personoplysninger som led i borgerbetjening eller personaleadministration. Hvis det vedrører en byggesag, behandler vi personoplysninger ved at opbevare og udstille dem i Byggesagsarkivet.

Dette gør vi for enten at leve op til vores generelle forpligtelser som offentlig myndighed eller mere specifikt for at løse en opgave i samfundets interesse, overholde en retlig forpligtelse eller for at opfylde en kontrakt.
Behandling kan også ske efter konkret samtykke fra dig, eller hvis du selv henvender dig til os.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger, der er relevante og nødvendige for det aktuelle formål.

Det vil som oftest være navn og kontaktoplysninger, CPR-nr, CVR-nr., ejerforhold, familieforhold.

Videregivelse af personoplysninger

I forbindelse med sagsbehandling og løsning af andre opgaver videregiver eller overlader vi dine personoplysninger til andre myndigheder, til leverandører at it-tjenester og til andre samarbejdspartnere og leverandører af produkter og services.

Disse er underlagt samme sikkerhedsregler som os eller regler, som er fastlagt i kontrakter og aftaler.
I nogle tilfælde vil det kræve dit samtykke, før vi kan videregive oplysninger om dig.

Du skal være opmærksom på, at alle høringssvar fremgår af de offentligt tilgængelige dagsordner for byrådsmøderne, og at dit høringssvar ikke kan være anonymt.

Ret til at se oplysninger om dig (indsigt)

Du har ret til at få en kopi af de personoplysninger, vi har registreret om dig i vores systemer.

Du får også information om de sammenhænge, som vi bruger oplysningerne i, bl.a. formålet med oplysningerne og hvem der har adgang til dem.

Vi kan have mange personoplysninger om dig.
Hvis vi skal søge efter oplysningerne i alle vores systemer, kan din anmodning derfor tage lang tid at besvare.
Hvis du kan præcisere, hvilke oplysninger du ønsker indsigt i, vil vi kunne behandle din anmodning hurtigere.

Ret til berigtigelse, sletning og begrænsning

Du har ret til at få urigtige oplysninger rettet eller berigtiget og til at få tilføjet manglende
oplysninger.

Hvis du beder om at få berigtiget eller slettet personoplysninger om dig, skal vi tage stilling til, om vi kan gøre det.
Det afhænger af, om vi er enige med dig i, at oplysningerne er urigtige eller må slettes.

  1. Hvis vi er enige, angiver vi tydeligt i din journal, at de er urigtige og ikke må anvendes.
  2. Hvis vi ikke er enige, vil vi træffe en afgørelse om, at de ikke skal berigtiges. Vi vil herefter skrive i din sag, at du mener, at dine oplysninger er forkerte.
  3. Hvis dine personoplysninger har karakter af en subjektiv og faglig vurdering, vil din anmodning betyde, at vi tilføjer en bemærkning i din journal om, at du ikke er enig i det, der står.

Vi vil kun i et meget begrænset omfang kunne slette eller rette i dine oplysninger.
Det kan være, hvis vi behandler dine oplysninger på grundlag af et samtykke, du trækker tilbage, eller hvis oplysninger som udgangspunkt ikke er lovligt indsamlet.

Grunden til, at vi ikke kan rette eller slette oplysninger er, at vi som udgangspunkt har
journalpligt og derfor ikke uden videre slette eller rette i journaliserede oplysninger. Som offentlig myndighed skal vi til enhver tid kunne dokumentere det grundlag, som en afgørelse eller beslutning er truffet på.

Mens vi undersøger, om vi kan efterkomme din anmodning om berigtigelse eller sletning, har du ret til, at vi begrænser brugen af oplysningerne i sagsbehandlingen.

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver ved at sende en mail til dpo@odder.dk, hvorefter databeskyttelsesrådgiveren vil kontakte dig.

Vær opmærksom på, at du ikke skal angive personoplysninger udover navn og kontaktoplysninger i mailen. Udveksling af andre personoplysninger end navn og kontaktoplysninger skal ske via e-boks, som er en sikker kommunikationsform.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.